Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

kampanokrousia: Πατριάρχης Βαρθολομαίος Αναστάσιμο μήνυμά

kampanokrousia: Πατριάρχης Βαρθολομαίος Αναστάσιμο μήνυμά: Ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θεοφιλῆ ἐν τῷ Ἀναστάντι Κυρίῳ, «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε˙ ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰωάν. ι...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου